• Home
  • Blog
  • Na czym polega flokulacja i sedymentacja w osadnikach?

Na czym polega flokulacja i sedymentacja w osadnikach?

Flokulacja i sedymentacja to dwa kluczowe procesy stosowane w technologii oczyszczania wody, które pozwalają na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń i zawiesin. W artykule przedstawimy zasady działania tych procesów oraz ich zastosowanie w osadnikach, które są nieodłącznym elementem wielu oczyszczalni ścieków.

Flokulacja - proces łączenia się cząstek zanieczyszczeń

Flokulacja to proces chemiczny, który polega na łączeniu się drobnych cząstek zanieczyszczeń w większe struktury, zwane flokami. Dzięki temu zanieczyszczenia stają się łatwiejsze do usunięcia z wody, a także zmniejsza się ich wpływ na jakość środowiska. Proces ten zachodzi głównie dzięki dodatkowi specjalnych substancji chemicznych, zwanych koagulantami lub flokulantami.

Koagulanty są to związki chemiczne, które mają zdolność do neutralizowania ładunków powierzchniowych cząstek zanieczyszczeń, co prowadzi do ich zbliżenia i łączenia się. Najpopularniejszymi koagulantami stosowanymi w oczyszczaniu wody są sole żelaza i glinu. Flokulanty, z kolei, to polimery o wysokiej masie cząsteczkowej, które tworzą długie łańcuchy chemiczne. 

Sedymentacja - opadanie floków na dno osadnika

Sedymentacja to proces fizyczny, który polega na opadaniu na dno osadnika floków utworzonych w wyniku flokulacji. W osadnikach grawitacyjnych zachodzi naturalne opadanie cząstek pod wpływem siły ciężkości. Czas trwania procesu sedymentacji zależy od wielkości i gęstości floków oraz prędkości przepływu wody przez osadnik.

W celu przyspieszenia procesu sedymentacji stosuje się różnego rodzaju osadniki, takie jak osadniki grawitacyjne, lamelowe czy radialne. Osadniki lamelowe wykorzystują specjalne płytki ustawione pod kątem, które zwiększają powierzchnię osiadania floków i skracają czas procesu. Osadniki radialne (na przykład osadnik prostokątny) natomiast, dzięki swojej konstrukcji umożliwiają równomierne rozłożenie przepływu wody i efektywniejsze usuwanie osadów.

Zastosowanie flokulacji i sedymentacji w oczyszczaniu wody

Procesy flokulacji i sedymentacji są szeroko stosowane w oczyszczaniu wody, zarówno przemysłowej, jak i komunalnej. Ich zastosowanie pozwala na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń takich jak zawiesiny stałe, metale ciężkie, pestycydy czy mikroorganizmy. Dzięki temu uzyskujemy wodę o odpowiedniej jakości, którą można bezpiecznie wykorzystać w różnych dziedzinach życia.