Blog

Jaką rolę pełnią przykrycia hermetyczne?

W dzisiejszych czasach dbałość o środowisko naturalne i jakość powietrza stają się coraz ważniejsze. W wielu dziedzinach gospodarki konieczne jest stosowanie technologii, które mają na celu redukcję zanieczyszczeń oraz zmniejszenie emisji uciążliwych zapachów. Jednym z takich rozwiązań są przykrycia hermetyczne osadników stosowane w oczyszczalniach ścieków. W tym artykule dowiesz się, jaką funkcję pełnią te innowacyjne konstrukcje oraz kiedy warto je stosować.

Continue reading

Oczyszczanie biologiczne. Przebieg, zalety, możliwe komplikacje

Biologiczne oczyszczanie ścieków to naturalny proces, w którym do rozkładu związków organicznych, wykorzystuje się organizmy żywe – głównie bakterie. Dzięki ich aktywności metabolicznej związki te są przekształcane w substancje prostsze i mniej szkodliwe dla środowiska. Ten sposób oczyszczania jest najczęściej jednym z etapów wielostopniowego procesu rozkładu ścieków. Jak dokładnie przebiega i jakie są jego zalety? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

Continue reading

system rur

Na czym polega oczyszczanie wstępne (mechaniczne)?

Ścieki komunalne i przemysłowe są wysoce szkodliwe dla środowiska. Nieczystości pochodzące z gospodarstw domowych zawierają wiele drobnoustrojów, które m.in. mogą przyczyniać się do rozpowszechniania chorób. Te produkowane przez zakłady przemysłowe, mają w swoim składzie z kolei toksyczne substancje chemiczne, niosące ze sobą ryzyko skażenia środowiska. Aby doprowadzić do ich unieszkodliwienia, konieczne jest zatem oczyszczanie. Oczyszczanie ścieków to wieloetapowy proces, który rozpoczyna tzw. oczyszczanie wstępne.

Continue reading

Podstawowe metody oczyszczania ścieków

Oczyszczanie ścieków ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska. Powodem tego jest ich skład, który stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia wszystkich żywych organizmów, w tym również ludzi. Obecnie wykorzystuje się różne metody i technologie neutralizacji toksycznych związków zawartych w ściekach. Ich dobór zależy przede wszystkim od rodzaju zanieczyszczeń i stopnia ich szkodliwości. W dzisiejszym artykule przedstawiamy charakterystykę najpopularniejszych metod oczyszczania.

Continue reading

Zgarniacz osadu

Zgarniacz osadu do oczyszczalni - charakterystyka

Wszelkiego rodzaju ścieki (takie jak np.: woda ze zlewu, spłuczki klozetowej, roztopiony śnieg, woda z pralki czy naszej kąpieli) płyną przez podziemną sieć kanałów do oczyszczalni ścieków. Jej zadaniem jest usunięcie z nich większości zanieczyszczeń, a oczyszczoną wodę wypuszcza do najbliższego jeziora lub rzeki. Przez sieć kanałów ścieki trafiają najpierw do lokalnego kolektora. Potem spływają do ogromnych zbiorników, z których są przepompowywane do kanałów, które prowadzą już do oczyszczalni.

Continue reading

zgarniacz radialny

Główne zalety zgarniacza radialnego

Każda oczyszczalnia ścieków do sprawnego i bezawaryjnego funkcjonowania potrzebuje profesjonalnych zgarniaczy, które pomogą pozbyć się niebezpiecznych osadów z dna jej zbiorników. Jednym z proponowanych przez naszą firmę innowacyjnych rozwiązań jest zgarniacz radialny. Służy on do usuwania osadów z dna oraz z powierzchni w osadnikach radialnych i odprowadza je poza układ po to, aby były tam poddane dalszej obróbce technologicznej.

Continue reading

Zgarniacz denny

Zgarniacz denny - charakterystyka i zastosowanie

Zgarniacz denny to urządzenie przeznaczone do zagęszczania oraz usuwania osadów dennych. Stosuje się go w oczyszczalniach ścieków komunalnych, przemysłowych i stacjach uzdatniania wody. Jest niezwykle skuteczny ze względu na zastosowanie unikalnej technologii. Takie urządzenia wykorzystuje się do zabudowy w prostokątnych osadnikach wstępnych, pokoagulacyjnych, a także w piaskowniach. Na dzień dzisiejszy w różnego rodzaju zbiornikach na całym świecie pracuje ponad 1200 zgarniaczy tego typu.

Continue reading

Charakterystyka osadnika prostokątnego

Charakterystyka osadnika prostokątnego

W oczyszczalniach ścieków znajduje się wiele typów osadników. Są to specjalne zbiorniki, do których trafiają ścieki, aby w miarę upływu czasu wszelki osad znajdujący się w nich, osiadł na dnie. Jest to bardzo ważny proces, ponieważ w ten sposób ze ścieków usuwa się wiele niebezpiecznych dla środowiska naturalnego substancji (takich jak np. fosfor). Kiedy osadzą się na dnie osadnika, są z niego zbierane przez specjalne zgarniacze denne i powierzchniowe. Potem, dzięki całemu układowi zgarniaczy i pomp, osad jest transportowany do zagęszczarni, gdzie następuje jego dalsza obróbka technologiczna.

Continue reading

oczyszczalnia 4

Różnice między zgarniaczem zgrzebłowym a radialnym

W każdej oczyszczalni ścieków jeden z pierwszych etapów ich oczyszczania odbywa się w tak zwanych osadnikach wstępnych. Proces mechanicznego oczyszczania ścieków polega na usuwaniu z nich pływających i wleczonych zanieczyszczeń stałych, piasku, różnych zawiesin oraz tłuszczów. Ścieki trafiające do oczyszczalni mieszają się w komorze zbiorczej i następnie płyną przez kraty, piaskowniki oraz osadniki wstępne, aby wstępnie oczyszczone trafić do pompowni pośredniej.

Continue reading

Zasady stosowania zgarniaczy

Zasady stosowania zgarniaczy do osadu

Zgarniacze do osadu to znakomite urządzenia przeznaczone do zagęszczania oraz usuwania osadów. Stanowią ekologiczne rozwiązanie stosowane w oczyszczalniach ścieków komunalnych, przemysłowych oraz stacjach uzdatniania wody. Firma Zickert ma w swojej ofercie zgarniacze osadów, które łączy efektywne usuwanie osadnika z powierzchni oraz dna zbiorników, za pomocą zgarniaczy radialnych, zgrzebłowych czy prostokątnych.

Continue reading