Blog

Gdzie wykorzystywany jest hydrauliczny zgarniacz denny Z-2000?

Zgarniacze denne stanowią wyposażenie oczyszczalni ścieków i zakładów uzdatniania wody. Służą do zgarniania zgromadzonych w osadnikach nieczystości. Zgarniacz denny zagęszcza i usuwa osad zgromadzony w piaskowniku, osadniku wstępnym i wtórnym oraz koagulacyjnym. Urządzenie może być zastosowane w osadniku o płaskim dnie z niewielkim spadem w kierunku leja.

Continue reading

Jakie są główne zalety zgarniacza radialnego Z-3700?

Z-3700 to zgarniacz radialny do oczyszczalni ścieków (zarówno komunalnych, jak i przemysłowych) lub zakładów uzdatniania wody. Montuje się go wyłącznie w osadnikach radialnych. Wykorzystuje się go do zgarniania oraz transportu osadu dennego i powierzchniowego różnych rodzajów.  

Continue reading