Blog

oczyszczalnia ścieków

Na czym polega flokulacja i sedymentacja w osadnikach?

Flokulacja i sedymentacja to dwa kluczowe procesy stosowane w technologii oczyszczania wody, które pozwalają na skuteczne usuwanie zanieczyszczeń i zawiesin. W artykule przedstawimy zasady działania tych procesów oraz ich zastosowanie w osadnikach, które są nieodłącznym elementem wielu oczyszczalni ścieków.

Continue reading

mikro oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków: drenażowa czy biologiczna?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to wybór wielu właścicieli domów jednorodzinnych, którzy poszukują skutecznego i ekologicznego rozwiązania do oczyszczania ścieków. W związku z tym, na rynku dostępne są różne rodzaje oczyszczalni, które różnią się między sobą technologią pracy oraz efektywnością. Właściciele domów często stają przed dylematem, czy wybrać oczyszczalnię drenażową, czy biologiczną. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć oba rozwiązania oraz porównać je pod kątem efektywności, kosztów i łatwości obsługi.

Continue reading

czyszczenie oczyszczalni ścieków

Jak zachować higienę oczyszczalni ścieków?

Podstawą utrzymania higieny w oczyszczalniach ścieków jest regularne czyszczenie i konserwacja urządzeń instalacji. Wszystkie elementy systemu, takie jak zbiorniki, osadniki, przepompownie czy filtry, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czyszczone zgodnie z zaleceniami producenta. Dzięki temu możliwe jest wydłużenie żywotności sprzętu, unikanie awarii oraz zapewnienie wysokiej jakości oczyszczania ścieków.

Continue reading

Budowa domowej oczyszczalni ścieków - krok po kroku

W efekcie rosnącej świadomości ekologicznej coraz więcej osób decyduje się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Tego typu instalacje pozwalają na skuteczne i przyjazne dla środowiska pozbycie się nieczystości z gospodarstwa domowego, a także na obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem kanalizacji. Jak w praktyce wygląda budowa takiej przydomowej oczyszczalni? O tym piszemy w dzisiejszym wpisie.

Continue reading

Jaką rolę pełnią przykrycia hermetyczne?

W dzisiejszych czasach dbałość o środowisko naturalne i jakość powietrza stają się coraz ważniejsze. W wielu dziedzinach gospodarki konieczne jest stosowanie technologii, które mają na celu redukcję zanieczyszczeń oraz zmniejszenie emisji uciążliwych zapachów. Jednym z takich rozwiązań są przykrycia hermetyczne osadników stosowane w oczyszczalniach ścieków. W tym artykule dowiesz się, jaką funkcję pełnią te innowacyjne konstrukcje oraz kiedy warto je stosować.

Continue reading

Oczyszczanie biologiczne. Przebieg, zalety, możliwe komplikacje

Biologiczne oczyszczanie ścieków to naturalny proces, w którym do rozkładu związków organicznych, wykorzystuje się organizmy żywe – głównie bakterie. Dzięki ich aktywności metabolicznej związki te są przekształcane w substancje prostsze i mniej szkodliwe dla środowiska. Ten sposób oczyszczania jest najczęściej jednym z etapów wielostopniowego procesu rozkładu ścieków. Jak dokładnie przebiega i jakie są jego zalety? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

Continue reading

system rur

Na czym polega oczyszczanie wstępne (mechaniczne)?

Ścieki komunalne i przemysłowe są wysoce szkodliwe dla środowiska. Nieczystości pochodzące z gospodarstw domowych zawierają wiele drobnoustrojów, które m.in. mogą przyczyniać się do rozpowszechniania chorób. Te produkowane przez zakłady przemysłowe, mają w swoim składzie z kolei toksyczne substancje chemiczne, niosące ze sobą ryzyko skażenia środowiska. Aby doprowadzić do ich unieszkodliwienia, konieczne jest zatem oczyszczanie. Oczyszczanie ścieków to wieloetapowy proces, który rozpoczyna tzw. oczyszczanie wstępne.

Continue reading

Podstawowe metody oczyszczania ścieków

Oczyszczanie ścieków ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska. Powodem tego jest ich skład, który stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia wszystkich żywych organizmów, w tym również ludzi. Obecnie wykorzystuje się różne metody i technologie neutralizacji toksycznych związków zawartych w ściekach. Ich dobór zależy przede wszystkim od rodzaju zanieczyszczeń i stopnia ich szkodliwości. W dzisiejszym artykule przedstawiamy charakterystykę najpopularniejszych metod oczyszczania.

Continue reading

Zgarniacz osadu

Zgarniacz osadu do oczyszczalni - charakterystyka

Wszelkiego rodzaju ścieki (takie jak np.: woda ze zlewu, spłuczki klozetowej, roztopiony śnieg, woda z pralki czy naszej kąpieli) płyną przez podziemną sieć kanałów do oczyszczalni ścieków. Jej zadaniem jest usunięcie z nich większości zanieczyszczeń, a oczyszczoną wodę wypuszcza do najbliższego jeziora lub rzeki. Przez sieć kanałów ścieki trafiają najpierw do lokalnego kolektora. Potem spływają do ogromnych zbiorników, z których są przepompowywane do kanałów, które prowadzą już do oczyszczalni.

Continue reading

zgarniacz radialny

Główne zalety zgarniacza radialnego

Każda oczyszczalnia ścieków do sprawnego i bezawaryjnego funkcjonowania potrzebuje profesjonalnych zgarniaczy, które pomogą pozbyć się niebezpiecznych osadów z dna jej zbiorników. Jednym z proponowanych przez naszą firmę innowacyjnych rozwiązań jest zgarniacz radialny. Służy on do usuwania osadów z dna oraz z powierzchni w osadnikach radialnych i odprowadza je poza układ po to, aby były tam poddane dalszej obróbce technologicznej.

Continue reading