• Home
  • Blog
  • Oczyszczanie biologiczne. Przebieg, zalety, możliwe komplikacje

Oczyszczanie biologiczne. Przebieg, zalety, możliwe komplikacje

Biologiczne oczyszczanie ścieków to naturalny proces, w którym do rozkładu związków organicznych, wykorzystuje się organizmy żywe – głównie bakterie. Dzięki ich aktywności metabolicznej związki te są przekształcane w substancje prostsze i mniej szkodliwe dla środowiska. Ten sposób oczyszczania jest najczęściej jednym z etapów wielostopniowego procesu rozkładu ścieków. Jak dokładnie przebiega i jakie są jego zalety? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

Jak przebiega proces biologicznego oczyszczania ścieków?

Proces biologicznego oczyszczania ścieków przebiega w specjalnie zaprojektowanych osadnikach takich jak osadnik prostokątny. W ich wnętrzu znajdują się warstwy materiału nośnego, na którym osiedlają się mikroorganizmy oraz system napowietrzania, który dostarcza im tlenu niezbędnego do życia i rozwoju. Obecnie stosuje się różne technologie oczyszczania biologicznego, takie jak procesy osadu czynnego czy biofiltry.

Jakie zalety wyróżniają oczyszczanie biologiczne?

Oczyszczanie biologiczne posiada szereg zalet, które sprawiają, że jest ono coraz częściej wykorzystywane. Wśród nich warto wymienić:

  • efektywność,
  • ekologiczność,
  • oszczędność kosztów instalacji i eksploatacji,
  • elastyczność (łatwe dostosowanie do zmieniających się warunków oraz wymagań przepisów środowiskowych).

Od czego zależy efektywność oczyszczania biologicznego?

Efektywność procesu biologicznego oczyszczania ścieków zależy od wielu czynników, takich jak m.in.: skład ścieków i rodzaj zanieczyszczeń. Niemałe znaczenie mają też warunki środowiskowe oraz czas przetrzymywania ścieków w osadnikach. Co do zasady - im dłuższy, tym większa szansa na całkowity rozkład zanieczyszczeń. Ponadto ważną rolę odgrywają właściwości materiału nośnego, który stanowi podłoże dla rozwoju mikroorganizmów.