ZGARNIACZ DENNY Z2000

 • Hydrauliczny zgarniacz denny Z2000 reprezentuje nową, unikalną technologię skutecznego usuwania osadów. Skuteczność zagęszczania, prostota obsługi i niezawodność sprawiły, że jest on szeroko stosowany m.in. w oczyszczalniach komunalnych, przemysłowych i w zakładach uzdatniana wody. W obecnej chwili lista referencyjna obejmuje przeszło 1200 zgarniaczy, które pracują m.in. w piaskownikach, w osadnikach wstępnych i wtórnych oraz w osadnikach pokogulacyjnych na całym świecie! Przeznaczeniem urządzenia jest osadnik prostokątny.
 • Zgarniacz denny Z2000 składa się z odpowiedniej ilości zgrzebeł o opatentowanym, hydrodynamicznym profilu. Są one wykonane z wysokiej jakości szwedzkiej stali nierdzewnej. Zgrzebła, zespawane w jedną całość, tworzą ruchomy ruszt, który przesuwa osad denny w kierunku leja osadowego.

 • Cykliczne ruchy posuwisto-zwrotne zgarniacza tworzą strefę zawirowań na całej powierzchni dna osadnika. W efekcie osad podlega stałemu zagęszczaniu. Praca urządzenia nie zakłóca procesu sedymentacji i wpływa stabilizująco na osad, czego dowiodły badania przeprowadzone w Szwecji. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku osadów lekkich, o niskoprocentowej zawartości suchej masy. Występują one m.in. w osadnikach pokoagulacyjnych i wstępnych.

 • Zgarniacz denny Z2000 jest poruszany hydraulicznie. Z tego powodu jest on prostszy w budowie niż zgarniacz łańcuchowy, gdyż nie wymaga stosowania żadnych łańcuchów, lin czy wózków. Ma on bardzo mało części ruchomych, co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę. Ruch posuwisto-zwrotny nadaje całej konstrukcji energooszczędny siłownik hydrauliczny. Jeśli miejscem montażu jest osadnik prostokątny o powierzchni do 100 m2, napęd hydrauliczny można zastąpić specjalnie w tym celu skonstruowanym silnikiem elektrycznym.

 • ADAPTACJE
  Konstrukcja zgarniacza opiera się na standartowych elementach. Można je łatwo dopasować do praktycznie wszystkich osadników, także już istniejących. Zgarniacz denny pracuje równie dobrze z napędem typu pchającego, jak i ciągnącego. Stwarza to możliwość wyboru położenia siłownika hydraulicznego po obu stronach osadnika.

 • WYTYCZNE PROJEKTOWE
  Osadnik prostokątny, w którym jest montowane urządzenie, powinien mieć dno płaskie lub najlepiej z niewielkim spadkiem w kierunku leja osadowego. Instalacja zgarniacza nie wymaga poza tym stosowania żadnych specjalnych wytycznych budowlanych. Model Z2000 może pracować także wszędzie tam, gdzie nie ma zastosowania zgarniacz łańcuchowy lub inne konwencjonalne urządzenie, np. w osadnikach wielopoziomowych lub z pakietami wielostrumieniowymi. Sprawdza się też w osadnikach o dnie z nierównomiernym spadkiem, w których często trzeba montować zgarniacz powierzchniowy. Również słupy czy inne podpory nie stanowią przeszkody. Firma ma duże doświadczenie w rozwiązywaniu różnych problemów technicznych i na życzenie Klienta pomaga przy projektowaniu.

 • ZGRZEBŁA ZGARNIACZA
  Kształt zgrzebeł jest rezultatem szeregu badań naukowych. Przeprowadzone testy wykazały, że ich klinowa forma, z wklęsłą powierzchnią parcia, jest optymalnym rozwiązaniem hydrodynamicznym dla różnego typu osadów. Szybkość posuwu zgarniacza jest regulowana w zależności od specyfiki aktualnego osadu.

 • LISTWY ŚLIZGOWE
  Zgarniacz denny porusza się po dnie osadnika na trzech lub pięciu listwach ślizgowych z wysokocząsteczkowego polietylenu. Pod tym względem przypomina zgarniacz łańcuchowy, w którym za przemieszczanie zgrzebeł odpowiadają łańcuchy. Listwy te redukują ścieranie się sekcji zgarniacza do minimum. Ich żywotność wynosi ok. 10 lat i zależy od rodzaju osadu. Trzymetrowe odcinki listew są mocowane do dna osadnika za pomocą specjalnych kołków rozporowych. Ich montaż i wymiana są bardzo proste.

 • NAPĘD I REGULACJA PRACY
  Do napędu służy wysokiej klasy energooszczędny agregat hydrauliczny. Możliwość pracy w temperaturach minusowych (maks. do -35° C) zapewnia wyposażenie w grzałkę i daszek ochronny ze stali nierdzewnej. Ciśnienie pracy jest niskie i wynosi 20–70 barów. Agregat jest zasilany olejem hydraulicznym pochodzenia roślinnego. Takie rozwiązanie sprzyja ochronie środowiska. Jest to szczególnie istotne w przypadku zakładów uzdatniania wody. Kontrola pracy i ustawienie prędkości posuwu są bardzo proste i odbywają się za pomocą manometru oraz zaworów regulacyjnych. Poziom hałasu w odległości 1 m od agregatu nie przekracza 70 dB(A)! Wymagania mocy wahają się od 0,75–3 kW, w zależności od liczby i typu zgarniaczy.

 • STEROWANIE
  Prędkość posuwu i czas cykli pracy są ustawiane indywidualnie do potrzeb. Sterowanie i kontrola pracy zgarniacza odbywają się za pomocą szafki elektrycznej wykonanej z włóka szklanego (GAP). Na życzenie Klienta można ją wyposażyć w grzałkę i wentylator elektryczny. Każda szafka sterownicza ma przygotowane zestyki do przekazywania sygnałów pracy i awarii do centralnego komputera.

 • MONTAŻ
  Czas trwania montażu standardowego zgarniacza w dobrze przygotowanym osadniku wynosi od 2–3 dni!

 • MINIMALNE KOSZTY OBSŁUGI I NAPRAW
  Mała liczba części ruchomych i niewielkie siły działania oznaczają niewielkie zużycie mechaniczne urządzenia. Listwy ślizgowe minimalizują tarcie konstrukcji o dno osadnika co oznacza niskie ciśnienie hydrauliczne. Wszystko to wpływa na pewną i niezawodną pracę przez wiele lat!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (URZĄDZENIE CHRONIONE PATENTAMI)

 • Zastosowanie: prostokątne osadniki o dnie płaskim lub ze spadkiem. Zgarniacze Z-2000 pracują w oczyszczalniach komunalnych, przemysłowych i zakładach uzdatniania wody. Lista referencyjna obejmuje m.in. piaskowniki, osadniki wstępne i wtórne, osadniki pokoagulacyjne (także wielopoziomowe), osadniki z pakietami wielostrumieniowymi oraz osadniki flotacyjne.
 • Zakres działania: różne rodzaje osadów o zawartości suchej masy od 0,2% do 8%.

 • Wymiary maksymalne: długość – 80 m, szerokość – 13 m, powierzchnia zgarniacza – 750 m2.

 • Zasada działania: zgrzebła o opatentowanym, hydrodynamicznym profilu są przyspawane co 65 cm do 3 lub 5 płaskowników (w zależności od szerokości osadnika). Tak powstała konstrukcja porusza się po listwach ślizgowych przymocowanych do dna osadnika specjalnymi kołkami rozporowymi ze stali nierdzewnej. Zgarniacz pracuje w ruchu posuwisto-zwrotnym. Długość posuwu wynosi 0-75 cm przy czym ruch powrotny jest od 2–3 razy szybszy od ruchu naprzód. Wklęsła powierzchnia parcia przesuwa osad z całej powierzchni osadnika w kierunku leja osadowego. Podczas ruchu wstecznego klinowy profil zgrzebła wślizguje się pod warstwę osadu, nie powodując jego zaburzenia. Jednocześnie na całej powierzchni dna osadnika powstaje strefa zawirowań, która wpływa zagęszczająco na osad.
  W rezultacie osiąga się równomierne zgarnianie osadu z całego dna osadnika z jednoczesnym wzrostem zawartości suchej masy.

 • Urządzenia dodatkowe: W piaskownikach, osadnikach wstępnych i wtórnych oraz w osadnikach flotacyjnych zgarniacz denny Z-2000 współpracuje ze zgarniaczem górnym Z-3900 wyposażonym w rynnę uchylną Z-6300. W osadnikach nie posiadających lejów osadowych zgarniacz denny Z-2000 współpracuje z urządzeniem do odbioru osadu Syfon Z-6600.

GŁÓWNE ZALETY ZGARNIACZA Z-2000

 • Niewielka ilość części ruchomych

 • Minimalne koszty obsługi i napraw

 • Efekt zagęszczania osadu

 • Łatwy montaż i prosta obsługa

 • Energooszczędny napęd
 • Duża niezawodność
 • Równomierny transport osadu z całego dna osadnika
 • Nie zakłóca procesu sedymentacji
 • Łatwa adaptacja w istniejących osadnikach
 • Ustawna prędkość posuwu

PREZENTACJA PDF: ZGARNIACZ Z-2000

MD Enteprise Polonia Sp. z o.o.
Niemcewicza 5A/2
02-022 Warszawa
NIP: 701-109-49-94


© 2022 MD ENTERPRISE NORDIC AB. All Rights Reserved