KROSNO: KOMUNALNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

ZLECENIODAWCA

MPGK w Krośnie Sp. z o.o.
ul. Drzymały 14
38-400 Krosno


ZAMÓWIENIE

osadniki pokoagulacyjne dwupiętrowe!

  • 6 szt. zgarniacze denne Z2001 (wym. 3 szt. 47,15 m x 4m + 3 szt. 43,55 m x 4 m)

piaskowniki

  • 2 szt. zgarniacze denne Z2002 HD (wym. 24 m x 0,6 m)

osadnik wstępny

  • 1 szt. zgarniacz denny Z2002 HD (wym. 32 m x 8,4 m)
  • 1 szt. zgarniacz powierzchniowy Z3900 (wym. 36 x 9 m)