ZAKOPANE: KOMUNALNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

ZLECENIODAWCA

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 35C
34-500 Zakopane


ZAMÓWIENIE

piaskowniki

  • 3 szt. zgarniacze denne Z2002 HD (wym. 26 m x 0,4 m)