• Home
  • Blog
  • Różnice między zgarniaczem zgrzebłowym a radialnym

Różnice między zgarniaczem zgrzebłowym a radialnym

W każdej oczyszczalni ścieków jeden z pierwszych etapów ich oczyszczania odbywa się w tak zwanych osadnikach wstępnych. Proces mechanicznego oczyszczania ścieków polega na usuwaniu z nich pływających i wleczonych zanieczyszczeń stałych, piasku, różnych zawiesin oraz tłuszczów. Ścieki trafiające do oczyszczalni mieszają się w komorze zbiorczej i następnie płyną przez kraty, piaskowniki oraz osadniki wstępne, aby wstępnie oczyszczone trafić do pompowni pośredniej.

Co się dzieje w osadnikach wstępnych?

Oczyszczone z piasku i tłuszczów ścieki wpływają do osadników wstępnych, gdzie następuje usunięcie zawiesin łatwo opadających. Są to przede wszystkim zawiesiny pochodzenia organicznego. Dzieje się to dzięki procesowi nazywanego „sedymentacją”, czyli procesowi opadania zawiesiny ciał stałych w cieczy. Sedymentacji ulegają zawiesiny o gęstości większej od gęstości cieczy, a dzieje się to przez działanie sił grawitacji. Część zawiesin (cięższych od wody) opada na dno osadników, a część (lżejszych od wody) wypływa na ich powierzchnię i tworzy charakterystyczny kożuch. Zawiesiny te trzeba zebrać, żeby móc umieścić je później w zagęszczaczach grawitacyjnych i przepompować do komór fermentacyjnych.

Rola i rodzaje zgarniaczy

W celu zbierania osadów wstępnych stosuje się zgarniacze. Są to urządzenia przeznaczone do zgarniania osadu z dna i powierzchni osadników wstępnych.

• Zgarniacz zgrzebłowy – jest to taki rodzaj zgarniacza, który został zaprojektowany do osadników prostokątnych. Składa się z wielu zgrzebeł wykonanych ze stali nierdzewnej. Połączone mocnymi spawami w jedną całość tworzą ruchomy ruszt, który powoli przesuwa osad denny w stronę leja osadowego. Pracuje w ruchu posuwisto-zwrotnym.

• Zgarniacz radialny – służy do usuwania osadów dennych i powierzchniowych z osadników radialnych. Składa się ze zgrzebeł z fartuchami gumowymi, które gwarantują skuteczne odprowadzanie osadu poza układ, aby poddać go dalszej obróbce technologicznej. Zgarniacze radialne produkowane przez naszą firmę są pozbawione pomostu jeżdżącego po koronie osadnika, co zapewnia ich bezproblemowe i bezawaryjne działanie.