FLOKULATOR STATYCZNY PAVAFLOC Z4500

Unikalne urządzenia poprawiające flokulację i sedymentację w osadnikach.

Nordic Water MD ENTERPRISE POLAND oferuje flokulatory statyczne PavaFloc i FlocBee służące do poprawy procesu sedymentacji. Te wielofunkcyjne urządzenia umożliwiają równomierną dystrybucję wody w osadniku, eliminują strefy martwe i turbulencję. Spełniają one dodatkowo rolę hamulca hydraulicznego i komory wolnego mieszania, co poprawia proces tworzenia się kłaczków i przyspiesza sedymentację osadu.

Flokulatory montuje się na wlocie wody nad lejem osadowym. Mogą one być instalowane zarówno w osadnikach prostokątnych jak i w radialnych. W przypadku osadników radialnych wykorzystywana jest istniejąca betonowa konstrukcja zbiornika. Ich montaż jest prosty i nie wymaga zazwyczaj żadnych zmian w konstrukcji osadnika.

Flokulatory PavaFloc i FlocBee nie posiadają żadnych części ruchomych, co całkowicie eliminuje koszty ich obsługi. Zapewniają one bezpośrednie oszczędności ze względu na lepsze wykorzystanie flokulantów. W efekcie tego zwiększa się znacznie całkowita wydajność osadnika i zmniejsza ilość fosforu i zawiesiny na odpływie. Jest to szczególnie ważne przy zwiększonych przepływach, na przykład w następstwie obfitych opadów deszczu.

Flokulator statyczny Z4000 FlocBee składa się z dwóch cylindrów osadzonych jeden w drugim. Przestrzeń pomiędzy nimi jest zamknięta od dołu dnem. Cylinder wewnętrzny nie ma dna i jest otwarty od dołu do góry. Woda wpływająca do przestrzeni pomiędzy cylindrami podnosi się do góry ruchem obrotowym a następnie jest wtłaczana do wewnętrznego cylindra przez otwór w górnej jego krawędzi. Po określonym czasie, potrzebnym do reakcji z flokulantem, woda opuszcza flokulator otworem w dolnej jego części i wpływa do zbiornika. W czasie tego obiegu rozpoczyna się proces zawiązywania się kłaczków.

Wiele zastosowań
Zarówno Z4500 PavaFloc jak i Z4000 FlocBee są z powodzeniem stosowane w prostokątnych i radialnych osadnikach wstępnych i wtórnych oraz na oczyszczalniach biologicznych. Mogą być również stosowane w stacjach uzdatniania wody pitnej oraz na oczyszczaniach ścieków przemysłowych gdzie mogą spełniać rolę komór wolnego mieszania.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Z4500 PAVAFLOC I Z4000 FLOCBEE

 • Zastosowanie: Osadniki prostokątne i radialne.

 • Wydajność: Zależy od ilości wpływającej do osadnika wody.

 • Wymiary: Dla osiągnięcia możliwie najlepszych rezultatów flokulatory FlocBee i PavaFloc powinny być zaprojektowane indywidualnie dla każdego osadnika. Ostateczne wymiary flokulatora ustala się m.in. na podstawie komputerowych symulacji hydrologicznych, wyników testów koagulacyjnych typu „JAR” oraz po analizie szczegółowych danych dotyczących przepływu.

 • Materiały: Stal nierdzewna ASTM 304 L lub stal kwasoodporna ASTM 316 L.

 • Montaż: Małe flokulatory dostarczane są w całości. Duże flokulatory dostarczane są w sekcjach do zespawania i ześrubowania na miejscu montażu.

ZALETY Z4500 PAVAFLOC I Z4000 FLOCBEE

 • Zwiększają przejrzystość wody w osadniku
 • Zwiększają redukcję fosforu całkowitego (P całk.)
 • Zmniejszają tworzenie się kożucha powierzchniowego
 • Zmniejszają zużycie flokulantów
 • Umożliwiają większy przepływ i zwiększają wydajność całkowitą osadnika o ok. 30%
 • Zmniejszają ilości zawiesiny na odpływie
 • Zmniejszają ucieczkę osadu z osadnika przy jego wysokim obciążeniu
 • Zastępują komorę wolnego mieszania

PREZENTACJA PDF: FLOKULATORY Z4500 PAVAFLOC I Z4000 FLOCBEE

MD Enteprise Polonia Sp. z o.o.
Niemcewicza 5A/2
02-022 Warszawa
NIP: 701-109-49-94


© 2022 MD ENTERPRISE NORDIC AB. All Rights Reserved