STATYCZNY FLOKULATOR FLOCBEE Z4000

Genialna i tania metoda poprawiająca proces sedymentacji.

FlocBee Z4000 jest unikalnym, wielofunkcyjnym urządzeniem poprawiającym proces sedymentacji. Spełnia on rolę hamulca hydraulicznego, stymuluje równomierną dystrybucję wody w osadniku, eliminuje strefy martwe i turbulencję. Przyspiesza także proces tworzenia się kłaczków co poprawia pracę całego osadnika. Montaż flokulatora jest prosty i tani. Instaluje się go w osadnikach prostokątnych lub radialnych, nad lejem osadowym. Bez większych zmian można go łatwo zamontować w osadnikach już istniejących. Niski koszt inwestycji zwraca się szybko. FlocBee jest o wiele tańszy od konwencjonalnego rozwiązania z komorą mieszania i mieszadłem.

Zwiększa wydajność i pracę osadników.
Ścieki przepływają przez flokulator, gdzie rozpoczyna się proces kłaczkowania. Przyspiesza to i stabilizuje proces sedymentacji co podnosi całkowitą wydajność osadnika. Jednocześnie maleje ilość osadu flotującego, nawet przy dużych, okresowych obciążeniach osadników. Użycie FlocBee zapewnia także lepsze wykorzystanie flokulantów, zwiększa redukcję fosforu i separację zawiesiny.
FlocBee nie posiada żadnych ruchomych części, pracuje więc bez użycia energii! Jest niezawodny i nie wymaga żadnej obsługi.

Flokulator statyczny FlocBee Z4000 - prosty, oszczędny i niezawodny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (URZĄDZENIE CHRONIONE PATENTEM)

  • Zastosowanie: FlocBee jest urządzeniem wielofunkcyjnym. Ma on zastosowanie w osadnikach prostokątnych i radialnych. Jest on używany m.in. w osadnikach wstępnych i wtórnych, również przy chemicznym strącaniu fosforu. Ma duże zastosowanie tak w małych jak i w dużych oczyszczalniach ścieków komunalnych. FlocBee jest także stosowany w ZUW i w oczyszczalniach przemysłowych, np. w przemyśle metalurgicznym, chemicznym i papierniczym.
  • Wymiary: Projektowane indywidualnie w zależności m.in. od wymiaru i wydajności osadnika oraz od typu procesu.

  • Budowa: FlocBee zbudowany jest z dwóch walców o różnych średnicach, osadzonych jeden w drugim. Przestrzeń pomiędzy walcami jest zamknięta od dołu dnem. Walec wewnętrzny jest otwarty od dołu i od góry. Tak powstała konstrukcja połączona jest w swej dolnej części z rurą wlotową, doprowadzającą ścieki. Otwór wylotowy tworzy szczelina w walcu wewnętrznym, biegnąca pionowo wzdłuż całej jego wysokości. Wymiary FlocBee są indywidualnie dostosowane do parametrów osadnika i typu procesu w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów pracy.

  • Działanie: Woda wpływająca do przestrzeni pomiędzy walcami podnosi się do góry kołowym ruchem obrotowym. Po określonym czasie, potrzebnym do zapoczątkowania procesu flokulacji, opuszcza ona cylinder flokulatora szczelinowym otworem. W czasie tego obiegu rozpoczyna się proces zawiązywania się kłaczków. Sedymentujący osad opada w większości bezpośrednio do leja.

  • Wykonanie: Stal nierdzewna SS 2333 lub kwasoodporna SS 2343.

GŁÓWNE ZALETY STATYCZNEGO FLOKULATORA FLOCBEE Z4000

  • Zwiększa przejrzystość wody - umożliwia większy przepływ przy zachowaniu tej samej lub większej wydajności
  • Zmniejsza tworzenie się kożucha i ucieczkę osadu
  • Zwiększa redukcję fosforu (P całk.) i zawiesiny
  • Zmniejsza zużycie flokulantów - zastępuje komorę wolnego mieszania

FlocBee współdziałając ze zgarniaczami dennymi Z-2000 zwiększa wydajność przeciążonych osadników. Jest szczególnie ważne dla oczyszczalni mających dużą produkcję osadu uciążliwego dla środowiska np. zawierającego metale ciężkie.

PREZENTACJA PDF: STATYCZNY FLOKULATOR FLOCBEE Z4000

MD Enteprise Polonia Sp. z o.o.
Niemcewicza 5A/2
02-022 Warszawa
NIP: 701-109-49-94


© 2022 MD ENTERPRISE NORDIC AB. All Rights Reserved