• Home
  • Blog
  • Na czym polega oczyszczanie wstępne (mechaniczne)?

Na czym polega oczyszczanie wstępne (mechaniczne)?

Ścieki komunalne i przemysłowe są wysoce szkodliwe dla środowiska. Nieczystości pochodzące z gospodarstw domowych zawierają wiele drobnoustrojów, które m.in. mogą przyczyniać się do rozpowszechniania chorób. Te produkowane przez zakłady przemysłowe, mają w swoim składzie z kolei toksyczne substancje chemiczne, niosące ze sobą ryzyko skażenia środowiska. Aby doprowadzić do ich unieszkodliwienia, konieczne jest zatem oczyszczanie. Oczyszczanie ścieków to wieloetapowy proces, który rozpoczyna tzw. oczyszczanie wstępne.

Oczyszczanie wstępne – podstawowe informacje

Wstępne oczyszczanie ścieków nazywane jest również oczyszczaniem mechanicznym. Nazwa odnosi się do mechanicznego usuwania ciał stałych i zawiesin z mieszanek nieczystości. Etap wstępnego oczyszczania ma na celu wychwycenie większych i zbitych zanieczyszczeń, ich ewentualne rozdrobnienie i oddzielenie od pozostałych ścieków płynnych. Takie działanie jest podstawą separacji ścieków i usprawnia przebieg dalszych procesów oczyszczania.

Jak przebiega proces mechanicznego oczyszczania ścieków?

Mechaniczne oczyszczanie ścieków w pierwszej kolejności obejmuje zastosowanie specjalnych krat i sit. Takie systemy służą do tzw. odcedzania ścieków, czyli zatrzymywania największych zanieczyszczeń stałych. Tuż po nich wykorzystuje się piaskowniki. Te mogą działać na różne sposoby, niemniej celem ich zastosowania jest wychwycenie kamyków, piasku i żwiru z płynnych nieczystości. Najczęściej stosowanym rodzajem piaskowników są te wykorzystujące zjawisko sedymentacji. Na dalszych etapach oczyszczania mechanicznego zastosowanie znajdują osadniki takie jak np. osadnik prostokątny, który służy do oddzielania zawiesin. Popularnością cieszy się też stosowanie tłuszczowników umożliwiających wydzielenie tłuszczu ze ścieków.