• Home
  • Blog
  • Jak poprawić flokulację i sedymentację w osadnikach?

Jak poprawić flokulację i sedymentację w osadnikach?

Na sprawność oczyszczalni ścieków w dużej mierze ma wpływ proces flokulacji zanieczyszczeń, inaczej koagulacji, który powoduje usuwanie lżejszych i małych elementów zanieczyszczających wodę, które nie uległy rozpadowi w procesie sedymentacji. Wynikiem działania specjalnej chemii wspomniane zanieczyszczenia w wodzie łączą się ze sobą, tworząc charakterystyczne „kłaczki”. Dlatego proces flokulacji zanieczyszczeń potocznie nazywa się „kłaczkowaniem”. Na czym polegają te dwa kluczowe dla działania oczyszczalni procesy? Jak poprawić flokulację i sedymentację w osadnikach?

Dlaczego potrzebne jest zwiększanie efektywności flokulacji i sedymentacji w oczyszczalniach?

Od efektywności flokulacji i sedymentacji zależeć będzie przejrzystość wody, czy też tworzenie się kożucha na powierzchni zbiornika, nie mówiąc o samym zużyciu flokulantów. Proces oczyszczania ścieków składa się, jak wiadomo z kilku etapów, którego początkiem jest oczyszczanie mechaniczne (wstępne) ścieków. Sedymentacja i flotacja to procesy fizyczne, które prowadzą do oczyszczenia ścieków zanieczyszczeń takich jak większe ciała stałe pływające i wleczone (skratki), cząstki ziarniste (piasek) o umownym zakresie wielkości 0,1 mm i większych, a także zawiesiny łatwo opadające (osady wstępne), jak również oleje i tłuszcze. Dlatego tak ważne jest, aby te dwa procesy zachodzące bezpośrednio po sobie przebiegały w sposób maksymalnie efektywny.

Co poprawia efektywność flotacji?

Zapewnienie optymalnych warunków procesu koagulacji polega na specjalnym doborze rodzaju i dawki koagulantu do maszyn flotacyjnych, wartości pH oraz warunków hydraulicznych – stworzeniu odpowiednich warunków fizyko-chemicznych. Flotację poprawiają tzw. odczynniki flotacyjne. Dzielą się one na trzy główne grupy: spieniacze, zbieracze oraz modyfikatory. Spieniacze to związki organiczne, które adsorbują się na granicy rozdziału ciecz-gaz, obniżając napięcie powierzchniowe i umożliwiając tworzenie się obfitej piany. Z kolei zbieracze, adsorbują się selektywnie na powierzchni ziarn wybranych minerałów, hydrofobizując ich powierzchnię i w efekcie umożliwiają ich skuteczne wyniesienie do piany, które regulowane są przez modyfikatory. Modyfikatory to zwykle związki nieorganiczne, polepszające skuteczność flotacji (aktywatory, depresory, regulatory pH).

Czy można zwiększyć efektywność flokulacji i sedymentacji w osadnikach?

Jak widać w dużej mierze efektywność procesów flokulacji i sedymentacji w osadnikach zależeć będzie od urządzeń, z których zbudowana jest oczyszczalnia. Chcąc mieć realny wpływ na działanie osadników, dobrze jest zlecić indywidualne zaprojektowanie flokulatora do parametrów osadnika wymiaru i typu procesu w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów pracy. Ścieki bowiem przepływając przez flokulator – rozpoczynający proces kłaczkowania i usprawniają proces sedymentacji - opadania „powstałych kłaczków” w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności na dno zbiornika. Dobrej klasy flokulatory, mogą być montowane również w osadnikach już istniejących czy to prostokątnych, czy radialnych, stanowiąc o wiele tańszą alternatywę do standardowego rozwiązania stosowanego w oczyszczalniach, a mianowicie komory mieszania z mieszadłem.