Blog

oczyszczalnia 1

Kryteria doboru zgarniacza do oczyszczalni

Dzięki rosnącej świadomości społeczeństwa na temat konieczności utylizacji produkowanych przez człowieka zanieczyszczeń powstaje coraz więcej oczyszczalni ścieków. Niezależnie czy są one komunalne, czy przemysłowe wymagają doboru odpowiednich maszyn i urządzeń odpowiadających za oddzielenie osadów, piasku, śmieci od wody i ich spalenie czy przerobienie na granulat.

Continue reading

Gdzie wykorzystywany jest hydrauliczny zgarniacz denny Z-2000?

Zgarniacze denne stanowią wyposażenie oczyszczalni ścieków i zakładów uzdatniania wody. Służą do zgarniania zgromadzonych w osadnikach nieczystości. Zgarniacz denny zagęszcza i usuwa osad zgromadzony w piaskowniku, osadniku wstępnym i wtórnym oraz koagulacyjnym. Urządzenie może być zastosowane w osadniku o płaskim dnie z niewielkim spadem w kierunku leja.

Continue reading

Jakie są główne zalety zgarniacza radialnego Z-3700?

Z-3700 to zgarniacz radialny do oczyszczalni ścieków (zarówno komunalnych, jak i przemysłowych) lub zakładów uzdatniania wody. Montuje się go wyłącznie w osadnikach radialnych. Wykorzystuje się go do zgarniania oraz transportu osadu dennego i powierzchniowego różnych rodzajów.  

Continue reading