Blog

osadnik

Skutecznie usuwanie osadu z oczyszczalni. Od czego zależy?

Oczyszczanie ścieków jest niezwykle istotne ze względu na ich biologiczną szkodliwość. Racjonalizacja gospodarki wodą to kamień milowy dla bardziej ekologicznego przemysłu. Zatem zamiast zatruwać naturalne cieki wodne poprzez wprowadzanie do odbiorników nieoczyszczonych zużytych cieszy, roztworów, koloidów i zawiesin oczyszczalnie komunalne, przemysłowe i zakłady uzdatniania wody muszą poddać je wieloetapowemu i skutecznemu oczyszczaniu – takiemu, które doprowadzi do ich maksymalnej czystości przy utrzymaniu optymalnych kosztów. Jednym z zasadniczych etapów oczyszczania jest mechaniczne oczyszczanie ścieków. Pomaga usunąć grubsze zawiesiny organiczne i mineralne, a także ciała pływające. Na tym etapie osadniki są niezbędne do usuwania osadu. Od czego jednak zależy ich skuteczność?

Continue reading

oczyszczalnia 3

Charakterystyka zgarniaczy dennych

Zgarniacze denne znajdują szerokie zastosowanie przede wszystkim w oczyszczalniach komunalnych, przemysłowych i zakładach uzdatniania wody. Zapewniają skuteczne usuwanie osadów, gwarantując skuteczność działania i prostą obsługę. W naszej ofercie znajdziesz hydrauliczny zgarniacz denny Z-2000, który wykorzystuje nową, unikalną technologię działania. W dalszej części naszego wpisu przedstawimy jego krótką charakterystykę.

Continue reading

osadniki

Jak poprawić flokulację i sedymentację w osadnikach?

Na sprawność oczyszczalni ścieków w dużej mierze ma wpływ proces flokulacji zanieczyszczeń, inaczej koagulacji, który powoduje usuwanie lżejszych i małych elementów zanieczyszczających wodę, które nie uległy rozpadowi w procesie sedymentacji. Wynikiem działania specjalnej chemii wspomniane zanieczyszczenia w wodzie łączą się ze sobą, tworząc charakterystyczne „kłaczki”. Dlatego proces flokulacji zanieczyszczeń potocznie nazywa się „kłaczkowaniem”. Na czym polegają te dwa kluczowe dla działania oczyszczalni procesy? Jak poprawić flokulację i sedymentację w osadnikach?

Continue reading

oczyszczalnia 1

Kryteria doboru zgarniacza do oczyszczalni

Dzięki rosnącej świadomości społeczeństwa na temat konieczności utylizacji produkowanych przez człowieka zanieczyszczeń powstaje coraz więcej oczyszczalni ścieków. Niezależnie czy są one komunalne, czy przemysłowe wymagają doboru odpowiednich maszyn i urządzeń odpowiadających za oddzielenie osadów, piasku, śmieci od wody i ich spalenie czy przerobienie na granulat.

Continue reading

Gdzie wykorzystywany jest hydrauliczny zgarniacz denny Z-2000?

Zgarniacze denne stanowią wyposażenie oczyszczalni ścieków i zakładów uzdatniania wody. Służą do zgarniania zgromadzonych w osadnikach nieczystości. Zgarniacz denny zagęszcza i usuwa osad zgromadzony w piaskowniku, osadniku wstępnym i wtórnym oraz koagulacyjnym. Urządzenie może być zastosowane w osadniku o płaskim dnie z niewielkim spadem w kierunku leja.

Continue reading

Jakie są główne zalety zgarniacza radialnego Z-3700?

Z-3700 to zgarniacz radialny do oczyszczalni ścieków (zarówno komunalnych, jak i przemysłowych) lub zakładów uzdatniania wody. Montuje się go wyłącznie w osadnikach radialnych. Wykorzystuje się go do zgarniania oraz transportu osadu dennego i powierzchniowego różnych rodzajów.  

Continue reading